enlaces de interes

MICOLOGÍA SETAS (Galicia)

 

FEDERACIÓN GALEGA DE MICOLOXÍA - IR A WEB

info@fgmicoloxia.org

 

XUNTANZA DE MICOLOGOS "OS COGORDOS" (Ourense) - IR A WEB

Rúa Parada Justel, 2- Soto - Ourense. Apdo 358 Ourense. 606570865 / presidente@cogordos.com

 

Micología en Valdeorras.- IR A WEB

Valdeorras (Orense). Cristobo@Valdeorras.com

 

Sociedade Micolóxica LUCUS (Lugo) - IR A WEB

Casa das Asociacións - Parque da Milagrosa - Local 0, 27003 · Lugo, Tlf. 676 750 812

 

Agrupación Micolóxica " A ZARROTA" (Vigo)- IR A WEB

Apartado 308 - 36201, VIGO, Local: Camelias 78 ,oficina K (Local de Montañeros Celtas), Tlf. 670305429 / info@azarrota.org

 

Grupo Micolóxico Galego LUIS FREIRE (Vigo)- IR A WEB

Apdo. 3083 (E-36200-Vigo)-

 

Agrupación Micolóxica de Vilagarcía de Arousa "A Cantarela".- IR A WEB

Apdo. de Correos 429 - 36600 VILAGARCÍA DE AROUSA - Pontevedra. cantarela@cantarela.org

 

Asociación Micolóxica Brincabois .- IR A WEB

R/Fernando II, Nº 6, 1º Esq. 36003 Pontevedra, brincabois@gmail.com

 

Asociación Micolóxica "Refungando".- IR A WEB

Ribeira- A Coruña

 

Asociación Micolóxica ANDOA.- IR A WEB

Local Sociocultural - A BARCALA - CAMBRE 15660 - A CORUÑA

 

Asociacion Micolóxica Sendeiriña Nicraria Tamara- IR A WEB

Val de Barcala; concellos de A Baña e Negreira - A CORUÑA

 

Agrupación Micológica ‘Viriato’.- IR A WEB

Apdo. de Correos 37. 15500 – FENE (A Coruña), micoloxicas.viriato@gmail.com

 

MICOLOGÍA SETAS (resto España)

 

Asociación Española de Micología .- IR A WEB

Apto. 699. E-48080, Bilbao, 94 601 3226,  aem@aemicol.org

 

Asociación Micológica “La Pardina” .- IR A WEB

La Vega, 32. 33600 MIERES (Asturias), Telefono: 985452056, info@lapardina.com

 

Sociedad Micológica Pañeda Nueva .- IR A WEB

PAÑEDA -SIERO (Asturias) Telefono: 985 92 06 83

 

Asociación Micológica Zamorana.- IR A WEB

Rúa de los Francos, 18 bajo - 49080, Zamora (España) - t. 607 929 285

 

Asociación Micológica El Royo .- IR A WEB

C/ La Plaza 1, 42153 EL ROYO (Soria), Teléfono: 606 537455, amanita@amanitacesarea.com

 

Asociación Vallisoletana de Micología .- IR A WEB

Centro Civíco “Zona Sur”. 47080 Valladolid Apdo: 806 , Tel : 983 42 63 36, micologica.vallisoletana@gmail.com

 

Asociación Micológica Valenciana.- IR A WEB

Apdo. de Correos 7048 E-46003, somival@somival.org

 

Asociación Botánica y Micológica de Jaén.- IR A WEB

Tlfs: 953 320692 - 696 380185, micobotanicajaen@gmail.com

 

Asociación Micológica de Durango ERROTARI.- IR A WEB

 

Sociedad Micológica Extremeña.- IR A WEB

Avda. de la Bondad, 12 Bajo, Local 4, 10005 CACERES

 

Asociación Micológica Fungipedia.- IR A WEB

 

Federación de Asociaciones Micológicas de Castilla y León.- IR A WEB

 

Sociedad Micolójica Amagredos (Sierra del Valle - Avila).- IR A WEB

Plaza de la Constitución, s/n 05414 Cuevas del Valle (Ávila), Teléfono: 920 38 30 03, amagredos.av@gmail.com

 

OTRAS RELACIONADAS SETAS

 

COCINANDO SETAS (Ourense) - IR A WEB

 

FOROS MICOLÓGICOS

 

Biodiversidad Virtual Hongos y Líquenes.- IR A WEB

 

Foro Micológico.- IR A WEB

 

Flora Vascular.- IR A WEB

 

Foro de la Asociación Micológica Errotari.- IR A WEB

 

Foro de la Asociación Micológica Fungipedia.- IR A WEB